GVK - Säkra Våtrum

Branschregler enligt GVK

GVKs Branschregler för tätskikt i våtrum och är i huvudsak utformade efter myndighetsföreskrifter (Boverkets Byggregler) och lagar.

Branschreglerna syftar till att möjliggöra ett lagenligt och fackmässigt våtrumsutförande genom att utgöra en tolkning av gällande normer, som ger handfasta praktiska instruktioner för hantverkaren och beställaren. Detta lägger grunden till ett problemfritt och vattensäkert brukande under lång tid. Säkra Våtrum innehåller följande:

GVK är en stiftelse

där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges Bostadsrätts Centrum SBC, Villaä- garnas Riksförbund, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR ingår.
Dessa organisationer och företag ger gemensamt ut GVKs Branschregler för tätskikt i våtrum. De har som gemensamt mål att komma till rätta med vattenskadorna i våra våtutrymmen. Detta mot bakgrund av de stora skadekostnader som bristfälligt utförda tätskikt i våtrum har medfört under årens lopp.Verksamheten omfattas av arbeten med golvbeläggningar och väggbeklädnader i våtrum samt administreras genom stiftelsens bolag, AB Svensk Våtrumskontroll.
Genom GVK har en samordning skett och en helhetssyn kunnat skapas på hur ett tätt våtrum ska utföras. De återkommande kontrollerna bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet och ger en kontinuerlig erfarenhetsåterföring för ständiga förbättringar.

Säkra Våtrum

– Så här kan Säkra Våtrum användas
GVK-förutsättningarna – De tekniska förutsättningar som ska uppfyllas för att du ska få en lyckad våtrumsinstallation avseende bland annat golv, vägg, val av tätskikt osv. Här anges också vad som krävs för ett GVK-utförande.
Kontroll av tätskiktet – Hur kontrollerar GVK att tätskiktet verkligen är tätt?
Tekniska råd och anvisningar – Hur förstärker man ett träbjälklag? Hur hanterar man golvbrunnen? Rör-i-rör system? Hur gör man en håltagning i våtrum? Med flera frågor hanteras i detta kapitel.
Godkända produkter – En förteckning över godkända produkter för våtrumsinstallationer
Förslag till standardtexter – Standardtexter som hjälper dig att handla upp rätt våtrumsutförande.
Ord- och referenslistor – Här presenteras de vanligaste facktermerna tillsammans med referenser till kapitel i AMA.
Sökregister – Ett hjälpmedel som hjälper dig att snabbt hitta det du söker efter
GVK-auktoriserade företag keramik och plast – En förteckning över landets GVK-företag och vilken kompetens de besitter
 

Säkra Våtrum går att

Ladda ner som PDF .