Bad & Värme Installerat-och-klart

Installerat och klart bild

Bad & Värmes Installerat-och-klart.

Här hittar du flera färdiga paket med installation. (Se villkor för dessa paketerbjudanden här nedan).

Generella villkor

För att angivna "Installerat-och-klart"-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

 • Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges
 • Vattenavstängning ska finnas och fungera
 • Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs
 • Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs
 • Inga andra oförutsedda arbeten krävs
 • Elinstallation ingår ej
 • Gäller inom en mils radie från den Bad & Värmebutik som levererar de produkter och tjänster som köpts (lokala avvikelser förekommer)

Observera att ROT ej gäller på Åland.

Produktspecifika villkor

För att angivna "Installerat-och-klart"-priser ska gälla finns följande villkor för respektive produkttyp:

Blandare

 • Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”
 • Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm
 • För Oras Optima 2727F krävs elanslutning i diskbänksskåpet

Dusch och badkar

 • Priset gäller ej om golvbrunnen måste flyttas
 • Vattenledningarna inte är dragna vid golvet (kostnad för rördragningsprofil tillkommer i detta fall)
 • Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Golvvärme

 • Flytspackling (golvavjämning) av golv ingår ej
 • Demontering av gammalt ytskikt ingår ej
 • Priset gäller vid montering på betonggolv
 • Priset gäller vid anslutning till kopparrör
 • Åtgärd av felaktig och bristfällig byggkonstruktion samt fuktproblem ingår inte

Möbler

 • Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Pumpautomater

 • Priset gäller vid byte av en enfas pumpautomat
 • Befintlig pump måste ha en fungerande bottenventil

Radiatorer

 • Gäller ej rörsystem med anslutningar mitt på radiatorn
 • Gäller under förutsättningen att väggen inte är en kalkstensvägg
 • Gäller ej i flerfamiljshus där flera bostäder är anslutna till samma värmekälla
 • Demontering av elementnischer och köksskåp ingår ej
 • Priset gäller utbyte av vägghängda vattenradiatorer

Toaletter

 • Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm
 • Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs

Behörig - Auktoriserad - Kvalitetssäkrad

Begär Offert idag!

Mejla din förfrågan så kontaktar vi dig...

Kontakta oss
Mejla här så kontaktar vi dig.

Senaste produkter