Trygghetsförsäkring 6 år ingår*

Säkra och försäkrade installationer

När du anlitar oss på Bad & Värme, så kan du känna dig fullständigt trygg. Dels för att du vet att installationen alltid utförs av en professionell och certifierad VVS-hantverkare som kan sitt jobb. Dels för att det ingår en trygghetsförsäkring i våra jobb.

Skulle något, mot förmodan, hända som har något med vår installation att göra, så träder vår försäkring in. Den täcker både självrisken för din hemförsäkring och det åldersavdrag ditt försäkringsbolag gör på maskiner och utrustning vid en skada. Och vår försäkring gäller för dig i sex år efter installationen.

*Förutsättningen är att du själv har en villa- eller fritidshusförsäkring och att ditt försäkringsbolag beslutat att ersätta dig för skadan. Dessutom måste totalkostnaden vara minst 20.000 kr för installationer. Mindre arbeten omfattas inte av vår Trygghetsförsäkring.

Bad & Värmes Trygghetsförsäkring

• Kompletterar din villa- eller fritidshusförsäkring i sex år

• Täcker din självrisk upp till 5.000 kr

• Kompenserar dig med upp till 100.000 kr för det åldersavdrag som ditt försäkringsbolag gör på maskiner, material och arbete när de beräknar sin ersättning

• Gäller oavsett vad som orsakat skadan, så länge det nns ett samband med vår installation

• Gäller installationer där totalkostnaden varit minst 20.000 kr

• Fullständiga försäkringsvillkor hittar du på www.bad-varme.se/tjanster/trygghetsforsakring/

• Gäller såväl beställaren som ägaren av installationen