Offertförfrågan renovering

Begär Offert Online - Badrum

Huset / bostaden och renoveringsprojektets skick idag? För att vi ska få ett underlag för offertansökan ber vi dig/er svara på följande frågor. steg 2 till 6
Svara så utförligt du kan, är du tveksam välj i såfall alternativet "Vet ej".

Projektets storlek.
Det räcker med ungefärliga mått angivet i centimeter utan decimaler.