Stamrenovering

Gamla Stammar..

Gamla avloppsledningar och brunnar kan leda till stora fuktskador. Stambyten görs ofta när hela avloppstammen ska bytas. I lägenheter kan man göra "instick" där endast stammen i det berörda badrummet byts ut.

Säkra våtrum

Gamla avlopp och golvbrunnar i gjutjärn rostar med tiden sönder. Gamla avlopp i plast från slutet av 60-talet, måste bytas innan plasten spricker sönder. Vi har all kompetens som krävs för olika golv-/och vvs- konstruktioner, vilket är ett måste för säkra våtrum.

Mindre och större fastigheter

Vid stambyte gör vi optimala dragningar och försöker bibehålla det estetiska så långt det är möjligt. Gamla stammar bilas bort och ersätts med nya på samma plats. Ibland kan dock nya dragningar behöva läggas på annan plats för att det skall bli optimalt.

Behörig - Auktoriserad - Kvalitetssäkrad

Begär Offert idag!

Du kan göra din förfrågan via länk Online Nu! eller ladda ner formuläret ...

Offertförfrågan Online!
Gör din förfrågan här och nu!
Kontakta oss
... eller så kontaktar vi er.

Senaste referenser

Bad/Duschrum Huddinge 19-01
Bad/Duschrum Enskededalen 16-01-a
Bad/Duschrum Östermalm 14-01